Niên lai kiến thái bình và chuyện Gà (Nguyễn thị cỏ May)

Cách đây hơn năm trăm năm, Trạng Trình đã dự đoán tình hình phải tới năm Dậu thiên hạ mới có thái bình . Cụ không nói rỏ là thái bình cho thế giới hay chỉ riêng cho Việt nam . Mà thế giới thuở đó, thiên hạ hay bá tánh, cũng rất hạn hẹp, có thể chỉ tron một xứ hay rộng ra thì gồm có Tàu và Miên, Lèo là lớn quá rồi . Về thời gian, thì từ lúc Cụ nói tới nay, đã có bao nhiêu năm Dậu đã qua . Dĩ nhiên trong suốt chiều dài thời gian đó, thiên hạ hay Việt nam cũng đã nhiều lần hưởng được thái bình sau những can qua . Tức lời tiên tri của Cụ đã thật sự ứng nghiệm.

Không còn gì để sợ (Nguyễn Gia Thưởng)

“…Vào tù hiện nay là một phương cách để chứng minh lòng can đảm của mình trong công cuộc đấu tranh xây dựng dân chủ cho đất nước. Đây là một phương cách vinh dự để đi vào lịch sử Việt Nam…”

Việc từ bỏ hoặc chủ động nỗi sợ là điểm then chốt trong việc triệt phá quyền lực của kẻ độc tài đối với đại bộ phận quần chúng Gene Sharp

tranthinga04
 
Vào ngày 21/1/2017, chị Trần Thị Nga (Thúy Nga) bằng phong cách can đảm và cương nghị của chị đã chứng tỏ cho chính quyền thấy nỗi sợ không làm cho chị chùn bước. Chị đã anh dũng đương đầu với một lũ công an trong tay chị không một tấc sắt. Chị đã đương đầu với bộ máy khổng lồ công an trị chỉ bằng trí tuệ. Những hình ảnh hiện trường ngày hôm đó cho thấy nỗi sợ đã chuyển hướng. Chính quyền tưởng rằng với những hình ảnh này họ có thể tiếp tục khủng bố tinh thần người dân. Cho dù họ có muốn đạt thêm mục đích gì đi nữa, họ đã lầm to.

Ông Donald Trump hòa Nga chống Tầu (Trọng Đạt)


Tháng 2 năm 1972 tại Bắc Kinh, cái bắt tay giữa ông Tổng thống đế quốc Nixon và Mao chủ tịch đã thay đổi cả một kỷ nguyên. Mấy tháng sau Nixon hòa với Nga Sô qua việc ký kết hiệp ước tài giảm binh bị vũ khí nguyên tử (SALT, ABM) tại Mạc Tư Khoa. Thế là nước Mỹ yên chí lớn không còn lo sợ CS bành trướng tại Á châu, không cần quan tâm tới thuyết Domino.

Đi Hát, Một nét hào hùng của giới giang hồ đất Nam kỳ Lục Tỉnh (Nguyễn thị Cỏ May)

Đình Nhơn Hòa, nơi thờ tự gã giang hồ Hai Miêng.
Mở cửa mau. Không tao bắn chết cha bây giờ !
Chủ tiệm chết điếng, nhìn họng súng trân trân. Mười Nhỏ giục :
- Mở cửa mau. Ông cố nội mầy đây chớ ai mà ngó châm bẩm vậy ?
Bườm !