GIỚI THIỆU CÙNG QUÍ ĐỘC GIẢ ( VIỆT THỨC )

1. TUYỂN TẬP NHÂN VĂN

Xuân 2017, Special Edition Khổ Lớn 8"x9"
DO VIỆT THỨC XUẤT BẢN TRÊN AMAZON
ẤN PHÍ US $18

2. DI TẢN - Vận Mệnh Và Trách Nhiệm Dân Tộc Việt


Huỳnh Ngọc Tuấn
DO VIỆT THỨC XUẤT BẢN TRÊN AMAZON
ẤN PHÍ US $18

Xin liên lạc:
TS LƯU NGUYỄN ĐẠT
VIET THUC FOUNDATION
3111 CRANLEIGH CT.
FAIRFAX, VA 22031
Email : drluunguyendat40@gmail.com
điện thoại : 703-395-7062

Aucun commentaire: