TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN TỰ DO LẬP HỘI VÀ QUYỀN TỰ DO BIỂU TÌNH

(Cập nhật đợt 2, tổng cộng 11 tổ chức và 156 cá nhân ký tên)
CHÚNG TÔI, các tổ chức xã hội dân sự và người Việt sinh sống trong và ngoài nước, nhận định và tuyên bố về quyền tự do lập hội và quyền tự do biểu tình của công dân Việt Nam như sau:

Nhận định
Điều 25 của Hiến pháp ban hành năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp 2013) đã long trọng ghi nhận các quyền tự do bất khả xâm phạm của mọi công dân Việt Nam: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
Đáng tiếc là tất cả các quyền tự do nêu trên vẫn chưa được nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo đảm đầy đủ kể từ năm 1946, khi bản hiến pháp đầu tiên được ban hành, cho đến tận ngày nay. Nếu trước năm 1975 do hoàn cảnh chiến tranh, việc thực thi các quyền tự do của công dân chưa được quan tâm đúng mức, thì sau ngày hòa bình được lập lại, tính đến nay đã hơn 42 năm trôi qua, mọi lý do thường dùng để biện minh và duy trì những trở ngại đó không còn phù hợp để tiếp tục ngăn cản các quyền công dân tồn tại trên giấy trở thành hiện thực.
Với mục đích hiện thực hóa Quyền Lập hội và Quyền Biểu tình trong Hiến pháp 2013, gần đây Quốc hội đã đưa vào chương trình nghị sự kế hoạch thảo luận và thông qua hai bản dự thảo Luật Lập hội và Luật Biểu tình. Tuy nhiên, Chính phủ và các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm soạn thảo các dự án luật đó đã không làm đúng và đủ trách nhiệm được Quốc hội giao phó, nên việc ban hành hai luật nói trên đã bị trì hoãn nhiều lần với nhiều lý do không thể chấp nhận.
Tuyên bố
Từ những nhận định trên, CHÚNG TÔI – các tổ chức xã hội dân sự và người Việt sinh sống trong và ngoài nước – cùng tuyên bố như sau:
Thứ nhất, quyền tự do lập hội và biểu tình là các quyền công dân thiết yếu, cần được ưu tiên tôn trọng bởi nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đây chính là dân quyền được hiến pháp ghi nhận, chứ không phải được ban cấp bởi bất cứ ai hay bất cứ cơ quan nhà nước nào.
Thứ hai, các tổ chức xã hội dân sự là thành tố không thể thiếu của một nhà nước pháp quyền hiện đại, bên cạnh các tổ chức chính trị và cơ quan công quyền của quốc gia; do vậy nhà nước cần phải thay đổi nhận thức, từ bỏ thái độ nghi ngờ và kỳ thị đối với các tổ chức xã hội dân sự do chính người dân tự thành lập và tự nguyện tham gia.
Thứ ba, Điều 25 của Hiến pháp 2013 nhấn mạnh “việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”, nên sự trì hoãn ban hành luật để thực thi các quyền tự do lập hội và biểu tình là hành động vi hiến cố ý và có chủ đích.
Thứ tư, yêu cầu Quốc hội xem xét trách nhiệm của Chính phủ và các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ soạn thảo các dự án luật lập hội và biểu tình để có biện pháp xử lý phù hợp và giải quyết dứt khoát, nhằm đáp ứng sự trông đợi và tin tưởng của nhân dân.
Thứ năm, Hiến pháp đứng trên mọi luật và bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào, nên không ai hoặc cơ quan nhà nước nào có quyền tùy tiện ngăn cản công dân thực thi các quyền công dân hiến định của mình.
Lập ngày 28 tháng 9 năm 2017
Các tổ chức xã hội dân sự và người Việt sinh sống trong và ngoài nước đồng ký tên:
Tổ chức:
 1. Diễn đàn Xã hội dân sự, đại diện: ông Nguyễn Quang A
 2. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, đại diện: ông Võ Văn Thôn
 3. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, đại diện: PGS TS Hoàng Dũng
 4. Diễn đàn Bauxite Việt Nam, đại diện: GS Phạm Xuân Yêm và GS Nguyễn Huệ Chi
 5. Câu lạc bộ Phan Tây Hồ, đại diện: ông Hà Sĩ Phu và ông Đoàn Nhật Hồng
 6. Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders), đại diện: ông Vũ Quốc Ngữ
 7. Mạng lưới Các Tổ chức XHDS Độc lập, đại diện: ông Vũ Quốc Ngữ
 8. Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, đại diện: bác sĩ Nguyễn Đan Quế và linh mục Phan Văn Lợi
 9. Báo điện tử Tiếng Dân Việt Media, đại diện: nhà báo Trần Quang Thành
 10. Hội Phụ nữ nhân quyền, đại diện: bà Huỳnh Thục Vy
 11. Giáo xứ Phú Yên, Nghệ An, đại diện: LM Đặng Hữu Nam


Cá nhân:

 1. Đào Công Tiến, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế TP HCM
 2. Võ Văn Thôn, nguyên giám đốc Sở Tư pháp TP HCM
 3. Nguyễn Quang A, TSKH, nguyên viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
 4. Hoàng Hưng, nhà thơ – dịch giả, Sài Gòn (TP HCM)
 5. Hoàng Dũng, PGS TS, Sài Gòn (TP HCM)
 6. Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An
 7. Nguyễn Đăng Quang, cựu đại tá an ninh Bộ Công an, Hà Nội
 8. Phạm Toàn, nhà giáo dục, người sáng lập Nhóm giáo dục Cánh Buồm, Hà Nội
 9. Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội
 10. Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội
 11. Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Australia
 12. Nguyễn Thị Khánh Trâm, hưu trí, TP HCM
 13. Trần Minh Thảo, viết văn, Bảo Lộc, Lâm Đồng (CLB Phan Tây Hồ)
 14. Tuấn Khanh, nhạc sĩ, Sài Gòn (TP HCM)
 15. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, Hội An
 16. Võ Văn Tạo, nhà báo, Nha Trang
 17. Lê Thân, hưu trí, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)
 18. Hạ Đình Nguyên, hưu trí, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)
 19. Lê Phú Khải, nhà báo, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)
 20. Kha Lương Ngãi, nguyên phó TBT báo Sài Gòn giải phóng, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)
 21. Trần Minh Quốc, Nguyên ủy viên báo chí Tổng hội Sinh viên Cần Thơ 1966, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)
 22. Nguyễn Kim Chi, nghệ sĩ, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)
 23. Trần Rạng, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)
 24. Trần Văn Bang, kỹ sư, cựu chiến binh chống Trung Quốc xâm lược, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)
 25. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), nhà báo tự do, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)
 26. Lại Thị Ánh Hồng, nghệ sĩ, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)
 27. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)
 28. Tô Lê Sơn, kỹ sư, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)
 29. Bùi Minh Quốc, nhà thơ, Đà Lạt
 30. Nguyễn Thu Giang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư Pháp TPHCM
 31. Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận trung ương, Hà Nội
 32. Phạm Bá Hải, cựu tù nhân lương tâm, Sài Gòn (TP HCM)
 33. Phạm Đình Trọng, nhà văn, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn (TP HCM)
 34. Vũ Thư Hiên, Paris – Pháp
 35. Trần Ngọc Sơn, kỹ sư, Pháp
 36. Nguyễn Thanh Hằng, dược sĩ, Pháp
 37. Trần Tiến Đức, nhà báo độc lập, đạo diễn phim tài liệu và truyền hình, Hà Nội
 38. Dương Tường, nhà thơ – dịch giả, Hà Nội
 39. Hồ Ngọc Nhuận, nhà báo, dân biểu đối lập thời VNCH, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 40. Tống Văn Công, nhà báo, hiện ở Mỹ
 41. Mạc Văn Trang, TS Tâm lý giáo dục, Hà Nội
 42. Phan Thị Hoàng Oanh, giảng viên ĐH, Sài Gòn
 43. André Menras- Hồ Cương Quyết, nhà giáo Pháp Việt
 44. Hà Thúc Huy, PGS.TS. Hóa học, Sài Gòn (TP HCM)
 45. Vũ Trọng Khải, chuyên gia nông nghiệp, Sài Gòn (TP HCM)
 46. Ý Nhi, nhà thơ, TP HCM
 47. Tương Lai, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên thành viên Tổ Tư vấn Võ Văn Kiệt.
 48. Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Lạt
 49. Lại Nguyên Ân, nhà nghiên cứu độc lập, Hà Nội
 50. Nguyễn Đăng Hưng, Giáo sư danh dự, Đại học Liège, Bỉ, cư trú tại Sài Gòn (TP HCM)
 51. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn tự do, Đà Lạt
 52. Phạm Nguyên Trường, dịch giả, Vũng Tàu
 53. Chu Hảo, Viện trưởng Viện Phan Châu Trinh, Hội An, Quảng Nam
 54. Trần Đức Nguyên, cán bộ hưu trí, Hà Nội
 55. Bùi Hiền, nhà thơ, Canada
 56. Cao Lập, hưu trí, cư trú tại Mỹ
 57. Huỳnh Tấn Mẫm, nguyên chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài gòn, nguyên ủy viên Mặt trận Tổ quốc Tp HCM
 58. Lê Công Giàu, nguyên tổng thư ký THSV Sài Gòn 1966, nguyên phó bí thư thường trực Thành Đoàn Tp HCM 1975, nguyên GĐ Cty Savimex
 59. Bùi Tiến An, hưu trí, Sài Gòn (TP HCM)
 60. Lê Khánh Luận, TS Toán, nhà thơ, nguyên giảng viên ĐH Kinh Tế TPHCM
 61. Hà Sĩ Phu, TS Sinh học, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt
 62. Nguyễn Quang Nhàn, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt
 63. Huỳnh nhật Tấn, hưu trí, Đà Lạt
 64. Đoàn Nhật Hồng, thành viên CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt
 65. Nguyễn Hữu Toàn, PGS.TS.BS., Đà Nẵng
 66. Huỳnh Nhật Hải, hưu trí, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt
 67. Lê Công Định, luật sư, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng
 68. Nguyễn Tiến Quang, kiến trúc sư, Sài Gòn ((TP HCM)
 69. Trần Công Thạch, Sài Gòn (TP HCM)
 70. Đào Tiến Thi, nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, nguyên ủy viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
 71. Thiều Thị Tân, hưu trí, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng
 72. Hồ Hiếu, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng
 73. Nguyễn Xuân Diện, Tiến sĩ, Hà Nội
 74. Nguyễn Thị Vân Như, Bác sĩ, Budapest, CH Hungary
 75. Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn, nhà báo, Sài Gòn (TPHCM)
 76. Nam Dao Nguyễn Mạnh Hùng, nhà văn, cựu GS kinh tế học Đại học Laval, Canada

Đợt 2

 1. Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, Hà Nội
 2. Phan Quốc Tuyên, kỹ sư tin học, Thụy Sĩ
 3. Trần Hữu Quang, PGS-TS Xã hội học, Sài Gòn
 4. Nguyễn Tâm, kỹ sư Điện máy, TP HCM
 5. Uông Đình Đức, kỹ sư Cơ khí, đã nghỉ hưu, TP HCM
 6. Ngụy Hữu Tâm, dịch giả, Hà Nội
 7. Trần Công Thắng, bác sĩ, Na Uy
 8. Nguyễn Phong, kỹ sư, Hoa Kỳ
 9. Lê Hải, nhà nhiếp ảnh, Đà Nẵng
 10. Hà Văn Thùy, nhà văn, TP HCM
 11. Trần Văn Huynh, đã nghỉ hưu, hiện cư ngụ tại TP Melbourne, Australia
 12. Khổng Hy Thiên, kỹ sư, Khánh Hòa
 13. Trần Đĩnh, tác giả Đèn Cù, Sài Gòn (TP HCM)
 14. Nguyễn Đức Quỳ, cựu giáo chức, Hà Nội
 15. Tuệ- Hải Nguyễn, Australia
 16. Phạm Văn Biên, nhà văn, Nha Trang
 17. Ngô Đắc Lợi, nhạc sĩ, Cần Thơ
 18. Đỗ Xuân Cang, thành viên Tập hợp Dân chủ Đa nguyên tại Praha, CH Czech
 19. Vinh Anh, CCB, Hà Nội
 20. Lê Ngọc Thanh, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Sài Gòn (TP HCM)
 21. Phạm Vương Ánh, cựu sĩ quan QĐNDVN, kỹ sư Kinh tế, TP Vinh, Nghệ An
 22. Nguyễn Trần Hải, cựu sĩ quan Hải quân NDVN, Hải Phòng
 23. Nguyễn Trọng Hoàng, bác sĩ, Paris, Pháp
 24. Đỗ Hữu Hải, hưu trí, Hà Nội
 25. Trần Viết Tuyên, kiến trúc sư, Hamburg, CHLB Đức
 26. Lê Khánh Hùng, TS Công nghệ Thông tin, Hà Nội
 27. Phan Trọng Khang, thương binh 2/4 DNTN, Hà Nội
 28. Ồng Quang Vinh, hưu trí, Khánh Hòa
 29. Nguyễn Trọng Bách, kỹ sư Động lực, Nam Định
 30. Phạm Khiêm Ích, nghiên cứu khoa học, Hà Nội
 31. Mai Văn Võ, CCB biên giới phía Bắc, cựu đảng viên, cựu TNLT 1997
 32. Ngô Thị Thứ, giáo viên, Sài Gòn (TP HCM)
 33. Lưu Hồng Thắng, công nhân, Hoa Kỳ
 34. Phạm Thị Hoàng Nhung, kỹ sư hóa, Hà Nội
 35. Lê Phước Sinh, dạy học, Sài Gòn (TP HCM)
 36. Đoàn Văn Tiết, nhà giáo, Sài Gòn (TP HCM)
 37. Phạm Văn Đỉnh, Toulouse, Pháp
 38. Nguyễn Đèn Cù, cựu học sinh Pétrus Ký khoá 70-77, viết blog tự do, Phú Quốc, Kiên Giang
 39. Đặng Đình Mạnh, luật sư thuộc Đoàn LS TP HCM
 40. Đặng Bích Phượng, hiện đã nghỉ hưu, Hà Nội
 41. Đỗ Như Ly, kỹ sư, hưu trí, Sài Gòn (TP HCM)
 42. Lê Anh Hùng, nhà báo độc lập, Hà Nội
 43. Hà Dương Tường, nhà giáo về hưu, Pháp
 44. Phạm Anh Tuấn, kỹ sư, sinh sống ở Australia
 45. Nguyễn Ngọc Sẵng, tiến sĩ, hưu trí, Hoa Kỳ
 46. Nguyễn Minh Tuấn, kỹ sư chế tạo máy, Erlangen, CHLB Đức
 47. Nguyễn Mạnh Hùng, mục sư Tin lành, Sài Gòn (TP HCM)
 48. Lê Văn Tâm, nguyên Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản
 49. Doãn Mạnh Dũng, kỹ sư, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Biển TP HCM
 50. Nguyễn Văn Lịch, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
 51. Đào Tấn Phần, nhân viên lao công trường THPT, Phú Yên
 52. Nguyễn Đình Ấm, nhà báo, trú tại Long Biên, Hà Nội
 53. Chu Sơn, công dân Việt Nam, TP HCM
 54. Nguyễn Thị Kim Thoa, công dân Việt Nam, TP HCM
 55. Lê Mai Đậu, kỹ sư, Hà Nội
 56. Vũ Hoàng Anh (Bốn Phương), cư ngụ tại Dallas, TX, Hoa Kỳ
 57. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu, Câu lạc bộ Phan Tây Hồ, Đà Lạt
 58. Văn Phú Mai, cựu giáo chức, Quảng Nam
 59. Đinh Đức Long, tiến sĩ, bác sĩ, Sài Gòn (TP HCM)
 60. Nguyễn Lương Thịnh, hưu trí, Sài Gòn (TP HCM)
 61. Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, Đà Nẵng
 62. Trần Văn Tiến, Praha, CH Czech
 63. Nguyễn Phục Hưng, kỹ sư điện, TP.HCM
 64. Đào Minh Châu, Hà Nội
 65. Như Quỳnh de Prelle, nhà thơ, Brussels, Bỉ
 66. Trần Thiện Kế, dược sĩ, Hà Nội
 67. Nguyễn Văn Dương, Sài Gòn (TP HCM)
 68. Phùng Hoài Ngọc, thạc sĩ, An Giang
 69. Bùi Quang Vơm, kỹ sư, Paris, Pháp
 70. Nguyễn Văn Cát, cựu chiến binh, TP HCM
 71. Bùi Nghệ, sinh tại Quảng Ngãi, thường trú tại Tân Bình, TP HCM
 72. Triệu Sang, thương phế binh VNCH, quê quán Sóc Trăng
 73. Đặng Hữu Nam, linh mục Giáo xứ Phú Yên, Nghệ An
 74. Trần Quốc Túy, kỹ sư hóa, đã nghỉ hưu, Hà Nội
 75. Phạm Kỳ Đăng, làm thơ viết báo, dịch thuật tại CHLB Đức
 76. Lý Đăng Thạnh, người chép sử, Sài Gòn (TP HCM)
 77. Đào Đinh Bình, kỹ sư hưu trí, Hà Nội
 78. Phuoc Le, Hoa Kỳ
 79. Mai Anh Tài, tiến sĩ Kinh tế, TP HCM
 80. Nguyễn Hải Sơn, công nhân, CHLB Đức

Aucun commentaire: